Lekarska Spółdzielnia Pracy

76-200 Słupsk, Plac Dąbrowskiego 6, tel. 59 842 60 87, 59 840 23 20
Godziny rejestracji: 8.00 - 18.00

Nieruchomość na sprzedaż

Usługi świadczone
przez Lekarską Spółdzielnię Pracy

  • Badania psychologiczne dla: instruktorów nauki jazdy, kierowców, egzaminatorów, osób ubiegających się lub posiadających zezwolenia na broń palną lub gazową
  • Badania kierowców po wypadku, zatrzymaniu prawa jazdy i kierowanych przez Policję
  • Badania operatorów i robotników pracujących na wysokości
  • Gabinety Stomatologiczne: w ramach NFZ i odpłatnie - krótkie terminy oczekiwań
  • Inne gabinety lekarskie: ginekologiczne, internistyczne (nagłe zachorowania - możliwość wystawienia recepty refundowanej i zwolnienia lekarskiego)
* wszystkie pola są wymagane
Cennik usług

GABINET STOMATOLOGICZNY

Lp. Nazwa usługi Cena
1. Porada lekarska 20 PLN
2. Wydanie orzeczenia lekarskiego 40 PLN
Stomatologia zachowawcza
3. Wypełnienie amalgamatem 60 PLN
  Wypełnienie światłoutwardzalne (gradia) 100 PLN
- 150 PLN
4. Wypełnienie kanału zęba 80 PLN
5. Wypełnienie chemoutwardzalne 60 PLN
6. Wypełnienie amalgamatem 50 PLN
7. Dewitalizacja zęba 50 PLN
8. Trepanacja zęba - z opatrunkiem 50 PLN
9. Ekstrakcja zęba 80 PLN
  Ekstrakcja zęba z dłutowaniem 100 PLN
- 120 PLN
10. Zdjęcie korony, osadzenie korony  30 PLN
11. Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego 50 PLN
Protetyka stomatologiczna
12. Naprawa protezy 50 PLN
13. Element dodatkowy przy naprawie protezy 50 PLN
14. Proteza: brak do 3 zębów 250 PLN do 7 zębów 350 PLN
  powyżej 7 zębów  400 PLN
15. Korona metalowa  120 PLN
16. Korona licowana 220 PLN
17. Korona palapontowa 180 PLN
18. Element mostu 220 PLN
19. Łączenie koron, pazur 50 PLN
20. Wkład metalowy lany  50 PLN
21. Wkład dokorzeniowy 50 PLN
22. Korekta pracy protetycznej /po okresie gwarancyjnym lub wykonanej poza Spółdzielnią/  50 PLN

Załącznik do Uchwały Nr 1/2012 Zarządu Lekarskiej Spółdzielni Pracy w Słupsku z dnia 23 stycznia 2012.

UWAGA:

Okres gwarancyjny:
a - korony zębowe 3 m-ce
b - protezy ruchome 6 m-cy
c - protezy stałe 12 m-cy
Nie podlegają gwarancji naprawy protez.

GINEKOLOGIA

Lp. Nazwa usługi, zabiegu Cena
1. Porada lekarska 50 PLN
2. Badanie cytologiczne 10 PLN
3. Biopsja rysowa macicy 200 PLN
4. Pobranie wycinka  50 PLN
5. Wyłyżeczkowanie jamy macicy w przypadku metrorrhagii  500 PLN
6. Drobne zabiegi: zakładanie tamponu, płukanie, pędzlowanie, przyżeganie  50 PLN
7. Elektrokagulacja 200 PLN
8. Elektroconizacja 250 PLN
9. Skaryfikacja pęcherzyków Nobota 150 PLN
10. Wyłyżeczkowanie jamy macicy w trakcie poronienia w toku 800 PLN
11. Wyłyżeczkowanie jamy macicy z resztek po poronieniu 800 PLN
12. Założenie spirali antykoncepcyjnej 200 PLN
13. Usunięcie spirali antykoncepcyjnej: 30 PLN
  - proste  30 PLN
  - złożone 400 PLN
14. Badanie histopatologiczne wyskrobiny (wycinek)  40 PLN
15. Nacięcie ropnia gruczołu Bartolina 100 PLN
16. Znieczulenie ogólne  200 PLN
17. Zdjęcie szwów  20 PLN
18. Wykonanie iniekcji, powtórzenie leków (recepta) 30 PLN

Uchwała Zarządu Lekarskiej Spółdzielni Pracy w Słupsku z dnia 31.12.2012 r. Cennik obowiązuje od 01.01.2013 r.

GABINET INTERNISTYCZNY

Lp. Nazwa usługi, zabiegu Cena
1. Porada lekarska w gabinecie internistycznym 50 PLN
2. Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych (obdukcja) 50 PLN
3. Wydanie zaświadczenia nie związanego z leczeniem ani orzeczeniem lekarskim 20 PLN
4. Wyłączenie splotu nerwowego (blokada) przez wstrzyknięcie środka znieczulającego 50 PLN
5. Akupunktura lub elektrostymulacja 50 PLN
6. Wydanie recepty 20 PLN

Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 r. Cennik zatwierdzony uchwałą zarządu Lekarskiej Spółdzielni Pracy w Słupsku w dniu 31.12.2012 r.

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
(dla kierowców i operatorów)

Lp. Nazwa usługi, zabiegu Cena
1. Badania psychologiczne kierowcow  
a) badania podstawowe (okresowe, profilaktyczne - co 5 lat lub co 30 m-cy) 150 PLN
b) badania wstępne - selekcyjne (kandydat na kierowcę) 150 PLN
z VAT
c) badania kwalifikacyjne - kiedy kierowca podwyzsza kategorię prawa jazdy np. na C lub D 150 PLN
z VAT
d) badania kontrolne  
kierowcy skierowani przez policję:
- za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających
- sprawców wypadku
- za punkty karne
 150 PLN
z VAT
badania kontrolne w związku z wymiana prawa jazdy, po zgubieniu lub zniszczeniu lub skierowani przez lekarza 150 PLN
z VAT
kiedy kierowca przyjmuje się do pracy 100 PLN 150 PLN
z VAT
e) badania konsultacyjne (kiedy kierowca chce sam sprawdzić swoje umiejętności) 150 PLN
z VAT
2. Badanie konsultacyjne (osoby skierowane przez Medycynę Pracy) 70 PLN
3. Badania psychologiczne kandydatów na instruktorów i egzaminatorów 150 PLN
z VAT
4. Badania okresowe instruktorów i egzaminatorów  150 PLN
5. Badania poprawkowe 45 PLN
z VAT
6. Odpis orzeczenia z badań 30 PLN
z VAT

Cennik zatwierdzony uchwałą nr 02/2014 Zarządu Lekarskiej Spółdzielni Pracy w Słupsku z dnia 18.07.2014 r.

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE (na broń)

Lp. Nazwa usługi, zabiegu Cena
1. osoba ubiegająca się lub posiadająca pozwolenie na broń 300 PLN
2. kandydat do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika 220 PLN
3. sędzia, prokurator, kurator sądowy, komornik – kolejne badanie 150 PLN
4. osoba ubiegająca się lub posiadająca licencję detektywa 150 PLN
5. osoba prowadząca dzialalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi,bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz osoba zatrudniona przy ww. działalności 160 PLN
6. osoba rozprowadzająca lub przechowująca w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego 160 PLN
7. inspektor transportu drogowego 180 PLN
 8. osoba ubiegająca się lub zatrudniona na stanowisku strażnika miejskiego, gminnego 180 PLN
 9. osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 123 PLN

Cennik opłat za usługi psychologiczne obowiązujący od dnia 01 stycznia 2014 r. Cennik zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółdzielni z dnia 31.12.2013 r.